Menu
0
Trang chủ » Sản phẩm » Xây dựng » Máy xúc » Máy xúc Hyundai » Máy xúc đào bánh lốp Huyndai Robex 140W-9S

Máy xúc đào bánh lốp Huyndai Robex 140W-9S

Máy xúc Hyundai

<h2>May xuc dao banh l?p HYUNDAI Robex 140w-9S</h2>
<img class="alignnone size-full wp-image-2075" src="http://t608-vha898.chiliweb.org/wp-content/uploads/2016/04/hinh-m?u.png" alt="hinh m?u" width="450" height="467" />

– Nh?p nguyen chi?c

– M?i 100%

– Mau s?c : Vang

– Xu?t x?: Nh?p kh?u Hyundai

– H?p s?: S? san

Kich thu?c

Hyundai Robex 140W-9S g?u 0,58m3, d?ng co Cummins, m?i 100%, nh?p kh?u nguyen chi?c t? Han Qu?c

Lien h? tu v?n: <b>(04) 3 2121541</b> ho?c hotline <b> 19001518</b> ho?c <b>01657.520.252</b> ( g?p <b>Nhung</b>)

Ho?c tr?c ti?p d?n d?a ch?: <b>T?ng 7, toa nha van phong 349, Hoang Qu?c Vi?t, C?u Gi?y, Ha N?i </b>

logo